Kompetanseverkty:      

Nye tider krev ny kunnskap

Vi arbeider strategisk, systematisk og målretta med rett kompetanse for framtidsretta verksemder

Våre visjonar

  1.   Vere samarbeidspartner for bedrifter og organisasjonar som vil heve sin kompetanse.
  2.   Ha dei beste løysingane.
  3.   Tilføra kundane reell nytte.
  4.   Synleggjere verdien av kompetansekartlegging- og utvikling.

Samarbeidspartnere